Khai báo thuế quan của dịch vụ gửi thực phẩm đi Mỹ bạn cần biết

0
43

Suốt vài năm gần đây các gói dịch vụ gửi hàng đi Mỹ giá rẻ, Dịch vụ gửi thực phẩm đi Mỹ tăng trưởng nhanh chóng tại Việt Nam. Lí do của hiện tượng này Giải thích cho hiện tượng này, có thể lí giải là vì lượng Việt kiều sống, công tác và học tập tại Mỹ ngày càng lớn.  đi cùng sự giao dịch thương mại quốc tế của Việt Nam là nguyên nhân hàng đầu làm cho dịch vụ gửi thực phẩm đi Mỹ tăng trưởng như vậy.

Nhưng, Hoa Kì là một đất nước có nhiều pháp luật nghiêm ngặt đối với vấn đề nhập khẩu, đặc biệt là đối với hàng hóa phức tạp như thực phẩm. Vì vậy cho nên, nếu bạn là người hay dùng các dịch vụ gửi hàng đi Mỹ, gửi thực phẩm đi Mỹ thì không nên bỏ qua bài viết này để nắm được nhiều thủ tục, pháp luật thuế quan nếu muốn sử dụng dịch vụ gửi thực phẩm đi Mỹ.
 

Luật An ninh Y tế và Sẵn sàng Đối phó với Khủng bố Sinh học năm 2002:
Luật An ninh Y tế và Sẵn sàng Đối phó với Khủng bố Sinh học năm 2002 Nghe có vẻ không liên quan Tuy nhiên có tầm tác động không nhỏ đến quá trình dùng dịch vụ gửi thực phẩm đi Mỹ của chúng ta. Bởi vì Luật An ninh Y tế và Sẵn sàng Đối phó với Khủng bố Sinh học năm 2002 gồm những điều luật được thiết lập để bảo vệ đất nước Hoa Kì tránh khỏi mối nguy hại khủng bố sinh học đến từ thực phẩm, bao gồm thực phẩm từ nước ngoài.
Hệ quả của các quy định này là Hải quan Mỹ có thể gửi trả lại hoặc loại bỏ mọi lô hàng không thực hiện tất cả những điều khoản được yêu cầu. Chính phủ Mỹ có thể thi hành mọi phí phạt hoặc hình phạt đối với những trường hợp không tuân thủ điều luật

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.